Discussions

Ask a Question

Photo Maker API

index.html:94 ``` POST https://api.monsterapi.ai/v1/generate/photo-maker 500 (Internal Server Error) ``` generateImage @ index.html:94 index.html:97 {message: 'Internal Error.. Try after sometime'}message: "Internal Error.. Try after sometime"\[[Prototype]]: Objectconstructor: ƒ Object()hasOwnProperty: ƒ hasOwnProperty()isPrototypeOf: ƒ isPrototypeOf()propertyIsEnumerable: ƒ propertyIsEnumerable()toLocaleString: ƒ toLocaleString()toString: ƒ toString()valueOf: ƒ valueOf()**defineGetter**: ƒ **defineGetter**()**defineSetter**: ƒ **defineSetter**()**lookupGetter**: ƒ **lookupGetter**()**lookupSetter**: ƒ **lookupSetter**()**proto**: (...)get **proto**: ƒ **proto**()set **proto**: ƒ **proto**() <br> <br> <br> Every time I run this script I get this error it's been the same thing for the past 3-4 days I have used HTML CSS and javascript and fetch request from Mosnter API, if anyone knows about this please let me know it would be great help <br>

How to convert to ggml

Hello, If anyone knows, I would like you to tell me. I have used MonsterAPI to fine-tune Whisper with my dataset. The fine-tuning was successful, and the model has been uploaded to Hugging Face. Currently, the following files exist on Hugging Face: - adapter_config.json - adapter_model.safetensors Based on this, I am considering converting to the ggml format using the following method: Is this feasible? <https://github.com/ggerganov/whisper.cpp/tree/master/models#fine-tuned-models> My Hugging Face repository URL: <https://huggingface.co/MasatoShima1618/whisper-large-v3-fine-tunined-company-earnings-call-v0/tree/main>

Issue with PhotoMaker model via API

Hi there, I tested the Photo Maker model today using my free credits. I was able to obtain the process_id each time and initiate the fetch results query. However, I soon encountered a 'FAILED' status, response is as follows: {"process_id": "4902ccba-570d-46a2-a06b-ce77e97f9d4a", "status": "FAILED", "result": {"errorMessage": "Error occured while processing your request. Your request will be processed again"}} Do you have any idea on what I might be doing wrong?

is the https://api.monsterapi.ai/v1/generate/txt2img working ?

i am sending post request to the url but am not getting any response or error

Queuing and Size

is it possible to avoid the Queuing ? ... i want to making more than just one request at the same time! Also .. can i generate images in custom different size than the pre-assigned one ?

Are the 5000 credits given initially free? If yes, they are not working. I called the "Instruct-pix2pix" multiple times and despite successful call (Response Status 200), they don't seem to be working.

Are the 5000 credits given initially free? If yes, they are not working. I called the "Instruct-pix2pix" multiple times and despite successful call (Response Status 200), they don't seem to be working.

How to get the number of my Available Credits through api

Hello, I want to access the sdxl-base interface through the API, but I don’t know when my Credits will be used up. Is there an API that allows me to query the remaining number of my Available Credits?

fetch results always throws error occured with processsing your request

I am trying to use your API. Getting the same result with my own implementation and the one in the docs: <https://developer.monsterapi.ai/reference/get_status-process-id> text to image sdxl json answer: { "message": "Request accepted successfully", "process_id": "d5efb244-bd1c-4c17-a01c-8f4dc462e964", "status_url": "<https://api.monsterapi.ai/v1/status/d5efb244-bd1c-4c17-a01c-8f4dc462e964">, "callback_url": "", "webhook_url": "" } when i try to fetch the results, first fetch is in queue. Then i try to fetch the results a few minutes later and i am getting this error: { "process_id": "d5efb244-bd1c-4c17-a01c-8f4dc462e964", "status": "FAILED", "result": { "errorMessage": "Error occured while processing your request. Your request will be processed again" } } Using the web gui works without issues. For the API it gives me the same error for bash, python and nodejs.

How to get apikey

How to get apikey

Azartiniai Žaidimai: Kryžkelė Į Intriguojantį Pasaulį

Azartiniai žaidimai yra plačios prasmės pramoga, kurią daugelis žmonių renkasi kaip būdą leisti laisvalaikį arba bandyti savo laimę. Šiame straipsnyje išnagrinėsime įvairias azartinių žaidimų rūšis, susitikime su tradiciniais ir moderniais aspektais šio įdomaus pasaulio. O tarp šių pramogų, sustosime žodžiui, kuris neatsiejamas nuo žibintų švytėjimo ir skirtingų skambesių - [lošimo automatai](https://www.kelias.net/greitis-ir-losimai-kaip-aistra-automobiliams-atsispindi-gyvenimo-bude/). Tradiciški Kazino Žaidimai Pirma, įžengiame į tradicinių kazino žaidimų pasaulį. Pokeris, ruletė, blekdžekas - tai tik keli pavyzdžiai, kaip žmonės renkasi savo kelią link laimėjimo. Šie žaidimai pasižymi taktika, intriga ir gebėjimu skaityti kitų žaidėjų veidus. Tai kelias į paslaptingą žaidimų pasaulį, kur žaidėjai nuolat keliauja tarp kūriniškumo ir strategijos. Lošimo Automatai: Žibintai Švyti, Ratukai Suka Įdomus momentas atėjo: lošimo automatai. Tai yra įtaigūs, spalvingi mechanizmai, kurie įtraukia žmones į įvairius pasakų pasaulius. Lošimo automatai - tai žodžiai, kurie slypi už milijonų eilučių, simbolių ir skaičių. Šie automatų kelionės tęsiasi nuo vieno žingsnio iki kito, o laimėjimas gali pasirodyti tiesiog iš nuostabos. Tai ne tik kelias link galimo finansinio pelno, bet ir kelionė per įvairius teminius pasaulius, praturtintus skirtingais žaidimo aspektais. Sporto Azartas: Lažybų Kelias Per Varžybas Sporto azartas atveria kitą kelią šiame azartinių žaidimų kelyje. Žmonės deda lažybas ant įvairių sporto įvykių rezultatų, siekdami ne tik laimėti pinigus, bet ir pajusti ypatingą įsijautimą į mėgstamą sporto šaką. Futbolas, krepšinis, lenktynės - tai tik keli pavyzdžiai, kurie pritraukia tūkstančius žmonių ant šio azartinio kelio. Sporto azartas yra ne tik lažybų, bet ir bendradarbiavimo su kitais aistruojančių sporto entuziastų kelias. Online Azartiniai Žaidimai: Naujas Kelias Į Pramogų Pasaulį Šiuolaikiniai laikai atnešė naują kelią azartinio žaidimo pasaulio - online azartinius žaidimus. Tai yra būdas žaisti kazino žaidimus, lošimus automatus ir kitas azartines pramogas tiesiog iš savo kompiuterio ar išmaniojo įrenginio. Online azartiniai žaidimai - tai žodžiai, kurie atveria duris į pasaulį, kur žaidėjai gali dalyvauti įvairiose žaidimų rūšyse, nereikalaudami iš namų išeiti. Tai ne tik greitas, bet ir modernus kelias į įdomių pramogų pasaulį. Svarbiausia yra suprasti, kad, nepaisant to, kurį kelią pasirenkate azartiniam žaidimui, būtina žaisti atsakingai. Greitis ir lošimai gali būti įdomus ir jaudinantis kelių pasirinkimas, tačiau svarbu nepamiršti apie atsakomybę ir žinoti savo ribas. Kelionė per azartinių žaidimų pasaulį tampa tikrai maloni tik tada, kai žaidžiate atsakingai ir mėgaujatės pramoga, kurią jums siūlo šis įvairiapusiškas pasaulis.